Feb 18, 2019   1:14 p.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Róbert Kando
Identification number: 76812
University e-mail: xkando [at] stuba.sk
 
2831T00  Chemical Engineering I-CHEI
FCFT I-CHEI den [term 4, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study / 4th semester of study
Study group no.: 36

Contacts     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of Rectification Column and Pervaporation Unit for Production of Pure Butanol from Butanol - Water Mixture
Written by (author): Bc. Róbert Kando
Department: Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Opponent:Ing. Ján Janošovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh rektifikačnej kolóny a pervaporačnej jednotky na produkciu čistého butanolu zo zmesi butanol – voda
Summary:Klasické destilačné procesy sú nepostačujúce keď je cieľom rozdeliť azeotropickú zmes. Vtedy je potrebné skĺbiť destiláciu s iným separačným procesom, ktorý zabezpečí preskočenie azeotropického bodu a umožní získať čistejšie zložky. Jednou z možností je spojenie rektifikačnej kolóny s pervaporačným membránovým modulom. V tejto práci sa zaoberám návrhom takéhoto zapojenia pre konkrétnu azeotropickú zmes butanol – voda, s cieľom získania butanolu vysokej čistoty. Hlavnou časťou je výpočet prevádzkových podmienok ako aj parametrov hlavných a pomocných zariadení, potrebných na fungovanie takto navrhnutého procesu. Simulačné výpočty sa realizujú v prostredí programu MATLAB. V práci sa ďalej venujem aj odhadu celkových nákladov na kúpu a prevádzku takto navrhnutých zariadení.
Key words:rektifikácia, pervaporácia, azeotrop, butanol

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited