19. 6. 2019  13:35 Alfréd
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Róbert Kando

Absolvent     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh rektifikačnej kolóny a pervaporačnej jednotky na produkciu čistého butanolu zo zmesi butanol – voda
Autor: Ing. Róbert Kando
Pracoviště: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Oponent:Ing. Ján Janošovský, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh rektifikačnej kolóny a pervaporačnej jednotky na produkciu čistého butanolu zo zmesi butanol – voda
Abstrakt:Klasické destilačné procesy sú nepostačujúce keď je cieľom rozdeliť azeotropickú zmes. Vtedy je potrebné skĺbiť destiláciu s iným separačným procesom, ktorý zabezpečí preskočenie azeotropického bodu a umožní získať čistejšie zložky. Jednou z možností je spojenie rektifikačnej kolóny s pervaporačným membránovým modulom. V tejto práci sa zaoberám návrhom takéhoto zapojenia pre konkrétnu azeotropickú zmes butanol – voda, s cieľom získania butanolu vysokej čistoty. Hlavnou časťou je výpočet prevádzkových podmienok ako aj parametrov hlavných a pomocných zariadení, potrebných na fungovanie takto navrhnutého procesu. Simulačné výpočty sa realizujú v prostredí programu MATLAB. V práci sa ďalej venujem aj odhadu celkových nákladov na kúpu a prevádzku takto navrhnutých zariadení.
Klíčová slova:rektifikácia, pervaporácia, azeotrop, butanol

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně