May 24, 2019   10:50 a.m. Ela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Monika Šokyová
Identification number: 76885
University e-mail: xsokyovam [at] stuba.sk
 
2831T00  Chemical Engineering I-CHEI
FCFT I-CHEI den [term 4, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study / 4th semester of study
Study group no.: 36

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Microbial Production of Phenylacetaldehyde in a System of Two Membrane Bioreactors
Written by (author): Bc. Monika Šokyová
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Opponent:prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis is in progress


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov
Summary:Fenylacetaldehyd je možné vyrábať biotransformáciou 2-fenyletanolu za použitia baktérií octového kvasenia. Tento spôsob výroby sa však stretáva s množstvom komplikácií, ako sú silné inhibičné vlastnosti substrátu a produktu, alebo tiež následná oxidácia vzniknutého fenylacetaldehydu na kyselinu fenyloctovú. Týmto problémom sa dá predísť kontinuálnym prítokovaním 2-fenyletanolu a odťahovaním fenylacetaldehydu z reakčnej zmesi, čím vznikne hybridný systém, v ktorom je možné na transport substrátu a produktu použiť membránovú extrakciu. Cieľom tejto práce bolo experimentálne modelovanie hybridného systému na produkciu fenylacetaldehydu biotransformáciou 2-fenyletanolu. 2-Fenyletanol sa produkoval v mechanicky miešanom bioreaktore biotransformáciou L-fenylalanínu kvasinkami Saccharomyces cerevisiae a jeho odťah z bioreaktora a prítokovanie do airlift reaktora bolo zabezpečené pomocou ponorného silikónového membránového modulu. V airlift reaktore prebiehala biotransformácia 2-fenyletanolu pomocou baktérií Gluconobacter oxydans DMS 2343 v nerastových podmienkach. Vznikajúci fenylacetaldehyd sa z reakčného média kontinuálne odťahoval pomocou externého membránového modulu, v ktorom cirkulovalo extrakčné rozpúšťadlo. Použité extrakčné rozpúšťadlo sa následne regenerovalo v destilačnej aparatúre. V prvom kroku sme hľadali vhodné extrakčné rozpúšťadlo a následne sme testovali jednotlivé čiastkové deje a ich spájanie do výsledného hybridného systému.
Key words:2-fenyletanol, fenylacetaldehyd, biotransformácia, membránová extrakcia, hybridný systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited