Feb 19, 2020   4:57 p.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Jakub Klikáč
Identification number: 7702
University e-mail: qklikac [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Aeroclub Šurany
Written by (author): Ing. arch. Jakub Klikáč
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Ivan Gürtler, PhD.
Opponent:Ing. arch. Juraj HANTABÁL
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aeroklub Šurany
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce bol architektonický návrh letiska Aeroklubu Šurany. Projektová dokumentácia je spracovaná na úrovni projektu pre územné rozhodnutie a zadaná časť na úrovni projektu pre realizáciu stavby. Letisko sa nachádza v lokalite Šurany -- Kopec, v okrese Nové Zámky. Je určené predovšetkým na športovú činnosť lietadiel všeobecného letectva, výcvik pilotov a na bezmotorové lietanie. Jeho pridanou hodnotou pre možnosti trávenia voľného času je susedný areál golfového ihriska. Vzhľadom na nevyhovujúci prevádzkový, technický a estetický stav pôvodných objektov Leteckého Klubu Šurany, ktorý nezodpovedá moderným zahraničným aeroklubom, sa v návrhu neráta s ich využitím a počíta sa s ich asanáciou. Predmetom práce je návrh nového objektu pre prevádzku letiska, riadenie, údržbu, administratívu aeroklubu spolu s výukovým centrom, golfovým zázemím, ubytovaním, reštauráciou a priľahlým objektom leteckého hangáru.
Key words:letisko, aeroklub, golf, prevádzková budova, hangár

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited