8. 12. 2019  0:59 Marína
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Marián Kolimár
Identifikační číslo: 77098
Univerzitní e-mail: xkolimarm [at] stuba.sk
 
3507T01  architektúra I-ARCH
FA I-ARCH pres [sem 3, roč 2]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
2. ročník / 3. semestr studia

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Orgány     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Tržnica
Autor: Bc. Marián Kolimár
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Tržnica
Abstrakt:SÚHRN Zadaním záverečnej bakalárskej práce je urbanistické a architektonické riešenie budovy Tržnice, ktorá je situovaná na pozemku v mestskej časti Dúbravka. Pozemok má jednoduchý štvorcový tvar a nachádza sa v centre Dúbravky, je vymedzený ulicami Saratovská, Janka Alexyho a Trhová. Okolie je tvorené prevažne panelovou zástavbou, avšak je obklopené aj množstvom občianskej vybavenosti a tým vytvára akési kultúrne centrum. V tesnej blízkosti je situovaný Dom kultúry, od ktorého sa odvíja urbanisticko- kompozičné umiestnenie a konštrukčná skladba budovy tržnice. Polohu objektu ovplyvňuje aj existujúci pohyb peších od zastávky MHD na ulici Saratovská. Vzniknuté pešie ťahy umožňujú vytvoriť osové navádzania a vhodnou štylizáciou aj priamy prechod k pridaným funkciám stavby. Architektonický návrh ako aj hmotová skladba je inšpirovaná vo veľkej miere okolitým prostredím. Jednoduchá forma reaguje na okolitú zástavbu a konfrontuje Dom kultúry. Svojou jednoduchosťou prezentuje čistotu, zároveň sa však v interiéri pohráva s prostredím a stvárňuje ho do rôznych typov priestoru. Hlavnou myšlienkou projektu je združovanie ľudí. Priestory okolo tržnice budú slúžiť ako verejné, budú integrované do okolitého prostredia, vďaka čomu poskytnú obyvateľom Dúbravky miesta na voľnočasové a vonkajšie aktivity a ponúknu tak úplne nový typ zóny. Prepojenie interiéru a exteriéru tržnice podporuje priestorovú otvorenosť. Objekt Tržnice sa stáva súčasťou prostredia, avšak prináša do neho množstvo nových doplnkov a funkcií. Samotná budova tržnice má štyri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Dispozícia jednotlivých podlaží je priehľadná a čistá, centrálnym priestorom stavby je točité monolitické schodisko, ktoré tvorí „srdce stavby“. Prvé nadzemné podlažie má hlavný vstup umiestnený z juhozápadnej strany. Do budovy je umožnený vstup pomocou rampy vnárajúcej sa do terénu. Druhý hlavný vstup je umiestnený na severovýchodnej strane, kde sa do budovy vstupuje priamo z terénu. Na prvom podlaží je otvorená sála s predajnými stánkami a prevádzkami prechádzajúcimi do exteriéru. Do druhého podlažia sa dá dostať pomocou centrálneho schodiska, únikových komunikácii, ale aj výťahov. Všetky komunikácie sú navrhnuté v zmysle platných stavebných predpisov. Druhé nadzemné podlažie slúži na stravovanie, nachádzajú sa tu prevádzky foodcourtu, ktoré sú zásobované čerstvou zeleninou a ovocím pestovanými v rámci štvrtého nadzemného podlažia. Prepojením výroby, spracovania, predaja a pridaných funkcií vzniká základný koncept tržnice. Prístupnosť automobilovou dopravou je ideálne zo severovýchodu po ulici Trhová, kde sa nachádza už existujúce exteriérové parkovisko. Kryté parkovanie zabezpečuje jednopodlažná garáž s kapacitou šesťdesiat parkovacích miest prístupná z ulice Trhová pomocou obojsmernej rampy. Pozemok je taktiež veľmi dobre prístupný verejnou dopravou - autobusy, električky(zast. Alexyho, Drobného). Architektonický návrh pre budovu tržnice som vypracoval ako štúdiu pre územné rozhodnutie a výkresy na stavebné konanie.
Klíčová slova:tržnica, centrum, verejný priestor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně