21. 1. 2020  7:15 Vincent
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Marián Kolimár
Identifikačné číslo: 77098
Univerzitný e-mail: xkolimarm [at] stuba.sk
 
3507T01  architektúra I-ARCH
FA I-ARCH den [sem 3, roč 2]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník / 3. semester štúdia

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Orgány     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Tržnica
Autor: Bc. Marián Kolimár
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tržnica
Abstrakt:SÚHRN Zadaním záverečnej bakalárskej práce je urbanistické a architektonické riešenie budovy Tržnice, ktorá je situovaná na pozemku v mestskej časti Dúbravka. Pozemok má jednoduchý štvorcový tvar a nachádza sa v centre Dúbravky, je vymedzený ulicami Saratovská, Janka Alexyho a Trhová. Okolie je tvorené prevažne panelovou zástavbou, avšak je obklopené aj množstvom občianskej vybavenosti a tým vytvára akési kultúrne centrum. V tesnej blízkosti je situovaný Dom kultúry, od ktorého sa odvíja urbanisticko- kompozičné umiestnenie a konštrukčná skladba budovy tržnice. Polohu objektu ovplyvňuje aj existujúci pohyb peších od zastávky MHD na ulici Saratovská. Vzniknuté pešie ťahy umožňujú vytvoriť osové navádzania a vhodnou štylizáciou aj priamy prechod k pridaným funkciám stavby. Architektonický návrh ako aj hmotová skladba je inšpirovaná vo veľkej miere okolitým prostredím. Jednoduchá forma reaguje na okolitú zástavbu a konfrontuje Dom kultúry. Svojou jednoduchosťou prezentuje čistotu, zároveň sa však v interiéri pohráva s prostredím a stvárňuje ho do rôznych typov priestoru. Hlavnou myšlienkou projektu je združovanie ľudí. Priestory okolo tržnice budú slúžiť ako verejné, budú integrované do okolitého prostredia, vďaka čomu poskytnú obyvateľom Dúbravky miesta na voľnočasové a vonkajšie aktivity a ponúknu tak úplne nový typ zóny. Prepojenie interiéru a exteriéru tržnice podporuje priestorovú otvorenosť. Objekt Tržnice sa stáva súčasťou prostredia, avšak prináša do neho množstvo nových doplnkov a funkcií. Samotná budova tržnice má štyri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Dispozícia jednotlivých podlaží je priehľadná a čistá, centrálnym priestorom stavby je točité monolitické schodisko, ktoré tvorí „srdce stavby“. Prvé nadzemné podlažie má hlavný vstup umiestnený z juhozápadnej strany. Do budovy je umožnený vstup pomocou rampy vnárajúcej sa do terénu. Druhý hlavný vstup je umiestnený na severovýchodnej strane, kde sa do budovy vstupuje priamo z terénu. Na prvom podlaží je otvorená sála s predajnými stánkami a prevádzkami prechádzajúcimi do exteriéru. Do druhého podlažia sa dá dostať pomocou centrálneho schodiska, únikových komunikácii, ale aj výťahov. Všetky komunikácie sú navrhnuté v zmysle platných stavebných predpisov. Druhé nadzemné podlažie slúži na stravovanie, nachádzajú sa tu prevádzky foodcourtu, ktoré sú zásobované čerstvou zeleninou a ovocím pestovanými v rámci štvrtého nadzemného podlažia. Prepojením výroby, spracovania, predaja a pridaných funkcií vzniká základný koncept tržnice. Prístupnosť automobilovou dopravou je ideálne zo severovýchodu po ulici Trhová, kde sa nachádza už existujúce exteriérové parkovisko. Kryté parkovanie zabezpečuje jednopodlažná garáž s kapacitou šesťdesiat parkovacích miest prístupná z ulice Trhová pomocou obojsmernej rampy. Pozemok je taktiež veľmi dobre prístupný verejnou dopravou - autobusy, električky(zast. Alexyho, Drobného). Architektonický návrh pre budovu tržnice som vypracoval ako štúdiu pre územné rozhodnutie a výkresy na stavebné konanie.
Kľúčové slová:tržnica, centrum, verejný priestor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene