Apr 9, 2020   5:02 p.m. Milena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. The Anh Dang
Identification number: 77217
University e-mail: xdang [at] stuba.sk
 
3507T01  Architecture I-ARCH
FA I-ARCH den [term 2, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 2nd semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Placements     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Multifunctional Sport Hall
Written by (author): Bc. The Anh Dang
Department: Faculty of Architecture
Thesis supervisor: Ing. arch. Róbert Bakyta
Opponent:Ing. arch. Pavel Paňák
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Multifunkčná telocvičňa
Summary:DANG, The Anh : Multifunkčná telocvičňa – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry, Ústav občianských budov – Vedúci záverečnej práce: Ing. Arch. Ing. Róbert Bakyta. – Bratislava: FA STU, 2019, x strán, y prílohy. Zadaním záverečnej bakalárskej práce je navrhnúť objekt „Multifunkčnej telocvične“ v mestskej časti Bratislava – Nové mesto na pozemoch s parcelným číslom 13114/53, ktorého vlastníkom je Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Tento pozemok v súčastnej dobe funguje ako športový areál nie len pre študentov Študentského domu - Mladá Garda, ale aj pre verejnosť. V areáli sa nachádzajú 2 volejbalové ihriska v južnej časti pozemku, jedno basketbalové ihrisko s tribúnou, tenisové ihrisko, štadión s 400 m atletickým oválom a futbalové ihrisko v severnej časti pozemku. Na pozemku v súčasnej dobe chýba kryt priestor, preto účeľom novej Multifunkčnej telocvične je priniesť do areálu nové možnosti pre športové aktivity, taktiež má spĺňať reprezentatívnu funkciu. Cieľom návrhu bolo vytvoriť objekt športovej haly, ktorá by svojou formou nekonkuroval existujúcej zástavbe študentského domu – Mladá Garda, ktorý bol navrhnutý profesorom Emillom Belušom v štýle socialistického realizmu. Architektonický návrh sa drží jednoduchej formy a funkcionlizmu.
Key words:Multifunkčná telocvičňa, architektúra, konštrukcia, fasáda, areál, prevádzka, funkcionalizmus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited