23. 9. 2020  15:55 Zdenka
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. The Anh Dang
Identifikačné číslo: 77217
Univerzitný e-mail: xdang [at] stuba.sk
 
3507T01  architektúra I-ARCH
FAD I-ARCH den [sem 3, roč 2]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník / 3. semester štúdia

     
Absolvent     
Záverečná práca
     Publikácie
     
Stáže
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Multifunkčná telocvičňa
Autor: Bc. The Anh Dang
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. arch. Róbert Bakyta
Oponent:Ing. arch. Pavel Paňák
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Multifunkčná telocvičňa
Abstrakt:DANG, The Anh : Multifunkčná telocvičňa – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry, Ústav občianských budov – Vedúci záverečnej práce: Ing. Arch. Ing. Róbert Bakyta. – Bratislava: FA STU, 2019, x strán, y prílohy. Zadaním záverečnej bakalárskej práce je navrhnúť objekt „Multifunkčnej telocvične“ v mestskej časti Bratislava – Nové mesto na pozemoch s parcelným číslom 13114/53, ktorého vlastníkom je Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Tento pozemok v súčastnej dobe funguje ako športový areál nie len pre študentov Študentského domu - Mladá Garda, ale aj pre verejnosť. V areáli sa nachádzajú 2 volejbalové ihriska v južnej časti pozemku, jedno basketbalové ihrisko s tribúnou, tenisové ihrisko, štadión s 400 m atletickým oválom a futbalové ihrisko v severnej časti pozemku. Na pozemku v súčasnej dobe chýba kryt priestor, preto účeľom novej Multifunkčnej telocvične je priniesť do areálu nové možnosti pre športové aktivity, taktiež má spĺňať reprezentatívnu funkciu. Cieľom návrhu bolo vytvoriť objekt športovej haly, ktorá by svojou formou nekonkuroval existujúcej zástavbe študentského domu – Mladá Garda, ktorý bol navrhnutý profesorom Emillom Belušom v štýle socialistického realizmu. Architektonický návrh sa drží jednoduchej formy a funkcionlizmu.
Kľúčové slová:
Multifunkčná telocvičňa, architektúra, konštrukcia, fasáda, areál, prevádzka, funkcionalizmus

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene