20. 10. 2019  3:10 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Matúš Hudec
Identifikačné číslo: 77220
Univerzitný e-mail: xhudecm3 [at] stuba.sk
 
3507T01  architektúra I-ARCH
FA I-ARCH den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Multifunkčná telocvičňa
Autor: Bc. Matúš Hudec
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Oponent:Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Multifunkčná telocvičňa
Abstrakt:HUDEC, Matúš: Multifunkčná telocvičňa ( Bakalárska práca ). Slovenská technická univerzita. Fakulta architektúry. Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry. Vedúci záverečnej práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD. Bratislava: FA STU, 2019, 67 s. Riešený pozemok sa nachádza v areáli Mladá Garda v bratislavskej mestskej časti Rača. Na severnej strane parcely sa nachádza športový areál CAŠ, na západnej koľajisko ZSR, na východnej študentský domov Mladá Garda a z južnej strany sa nachádzajú garáže vo vlastníctve obyvateľov okolitých bytových domov. Areál Mladej Gardy má veľmi dobrú prístupnosť MHD spojov. Hneď oproti budovy internátu sa nachádzajú zastávky autobusov a električiek. Veľmi dobrá dostupnosť je aj osobným autom, keďže tento areál leží pri rušnej Račianskej ulici, ktorá je hlavnou cestou do mesta z okolitých miest a dedín. Ďalším benefitom tohto areálu je blízka železničná stanica Vinohrady. Problémom tejto lokality je statická doprava. Nedostatok parkovacích miest pre rezidentov a návštevy. Na riešenom pozemku momentálne stoja málo využívané ihriska pre volejbal, a tenisové kurty. Terén v tejto časti je značne členitý, s prehĺbením do centrálneho bodu a vytvorením ako keby amfiteátru. Ako ďalší determinant návrhu možno považovať blízkosť budovy internátu kvôli preslneniu a zároveň ochranné pásmo železníc ZSR, keďže prechádza značnou časťou nášho pozemku. Členitosť terénu som sa rozhodol využiť v prospech môjho návrhu multifunkčnej telocvične a veľkú časť objektu som navrhol zakopať do existujúcej jamy. Navrhovaný objekt telocvične má slúžiť pre potreby študentov ubytovaných na internátoch a zároveň aj pre širokú verejnosť. Počíta sa aj s usporiadaním okresných športových súťaží. Pri návrhu som sa okrem kvality športovísk a samotnej budovy telocvične zameral aj na skvalitnenie celého areálu, funkčné aj architektonické prepojenie existujúceho areálu s novou telocvičňou. Mojím zámerom bolo vytvoriť objekt, kde sa návštevníci budú radi zdržiavať vo voľnom čase; kam neprídu len na zápas. Preto bolo pre mňa ďalšou prioritou riešenie oddychovej zóny, a vytvorenie tzv. vnútorného parku. Rozmery a tvar budovy hlavne určuje dĺžka bežeckého tunela a veľkosť športoviska. Svetlá výška pri športovej hale je takmer 11metrov. Vďaka zakopaniu športoviska pod okolitý terén som zamedzil tieneniu na blízky internát.
Kľúčové slová:telocvičňa, Mladá Garda, šport

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene