Nov 15, 2019   8:12 a.m. Leopold
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Karin Sventeková
Identification number: 77234
University e-mail: xsventekova [at] stuba.sk
 
3507T01  Architecture I-ARCH
FA I-ARCH den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Multifunctional Apartment House
Written by (author): Bc. Karin Sventeková
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Opponent:prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný bytový dom
Summary:Obsahom zadania záverečnej bakalárskej práce bolo navrhnúť a naprojektovať polyfunkčný bytový dom v mestskej časti Bratislava –Dúbravka. Cieľom bakalárskej práce bola kompletná projektová dokumentácia na úrovni projektov pre územné konanie a stavebné povolenie. Prvým krokom v návrhu bola obhliadka pozemku a následné stanovenie limitov, potenciálov, výhod a nevýhod pozemku. Následne som vypracovala analýzy a pokračovala štúdiom typológie a súčasných trendov v navrhovaní. Na základe týchto výstupov som vypracovala návrh , ktorý spĺňa urbanistické , dopravné, konštrukčné a typologické požiadavky. Výstupmi mojej bakalárskej práce sú architektonická štúdia a k nej projektová dokumentácia, model, poster, súhrnná technická správa a sprievodná správa.
Key words:polyfunkcia, bytový dom, Dúbravka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited