Jan 24, 2020   8:40 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Jaroslav Hančák, PhD.
Identification number: 77261
University e-mail: jaroslav.hancak [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Physical Education and Sports (FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Anthropometry profile and aerobic performance by students of the Faculty of chemical and food technology of the Slovak Technical University in Bratislava, 2016
Hančák, Jaroslav -- Pělucha, Robin
Antropometrický profil a aeróbna výkonnosť študentov Fakulty chemickej a potravinárskej Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 2016. Tělesná kultura, 41. p. 11--16.
articles in magazines2019Details
2.Influence of strenght training on developing explosing strength on the legs in the pre-competition and competition period of the annual training cycle in women volleyball category
Hančák, Jaroslav -- Pělucha, Robin
Vplyv silového tréningu na rozvoj výbušnej sily dolných končatín volejbalistiek v predsúťažnom a v súťažnom období ročného tréningového cyklu. Telesná výchova a šport, 27. p. 9--13.
articles in magazines2017Details
3.Influence of strength training on developing explosive strength in the preparatory period of the annual training cycle in young women category
Hančák, Jaroslav -- Pělucha, Robin
Vplyv silového tréningu na rozvoj výbušnej sily v prípravnom období ročného tréningového cyklu junioriek. In CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi v športe 2015: zborník vedeckých prác / elektronický zdroj. 1st ed. Bratislava : Nakladateľsto STU Bratislava, 2015, ISBN 978-80-227-4485-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2015Details
4.Low back pain and trunk endurance in young female volleyball players
Zapletalová, Ľudmila -- Hančák, Jaroslav
Bolesť driekovej časti chrbta a vytrvalostná sila svalstva trupu mladých volejbalistiek. Telesná výchova a šport, 29. p. 2--7.
articles in magazines2019Details
5.The Influence of Selected Somatometric Indicators on Students Aerobic Performance at the Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology in Bratislava
Pělucha, Robin -- Hančák, Jaroslav -- Bobrík, Miroslav
The Influence of Selected Somatometric Indicators on Students Aerobic Performance at the Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology in Bratislava. Journal of Sports Science, 3. p. 234--238.
articles in magazines2015Details
6.The Somatic Profil and Motor Performance of the Students of the Faculty of Chemical and Food Technology Slovak University of Technology in Bratislava 2014
Pělucha, Robin -- Hančák, Jaroslav
Somatický rozvoj a pohybová výkonnosť študentov FCHPT STU v Bratislave 2014. In CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi v športe 2015: zborník vedeckých prác / elektronický zdroj. 1st ed. Bratislava : Nakladateľsto STU Bratislava, 2015, ISBN 978-80-227-4485-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2015Details
7.The somatic profile and motor performance of the students of the faculty of chemical and food technology slovak university of technology in Bratislava in five years period
Pělucha, Robin -- Hančák, Jaroslav
Somatický profil a motorická výkonnosť študentov fakulty chemickej a potravinárskej technológie slovenskej technickej univerzity v Bratislave v päťročnej perióde. In Rekreačný šport, zdravie, kvalita života III. :. 1st ed. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, p. 102--103. ISBN 978-80-8152-401-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2016Details
8.The somatic profile and motor performance of the students of the Faculty of Chemical and Food Technology Slovak University of Technology in Bratislava in five years period
Pělucha, Robin -- Hančák, Jaroslav
The somatic profile and motor performance of the students of the Faculty of Chemical and Food Technology Slovak University of Technology in Bratislava in five years period. Physical activity review, 4. p. 147--153.
articles in magazines2016Details
9.Vnútorné zaťaženie hráčok jednotlivých hráčskych funckií v juniorskom volejbale
Hančák, Jaroslav -- Pělucha, Robin
Vnútorné zaťaženie hráčok jednotlivých hráčskych funckií v juniorskom volejbale. Telesná výchova a šport, 26. p. 13--17.
articles in magazines2016Details
10.Vývojové tendencie úrovne aeróbnej schopnosti študentov Slovenskej technickej univerzity
Pělucha, Robin -- Hančák, Jaroslav
Vývojové tendencie úrovne aeróbnej schopnosti študentov Slovenskej technickej univerzity. Telesná výchova a šport, 29. p. 29--33.
articles in magazines2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.