Nov 18, 2019   12:34 p.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of stream Štiavnička
Written by (author): Ing. Filip Häusler
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Stančík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh úpravy toku Štiavnička
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť protipovodňovú ochranu obce Štiavnička, ktorá sa nachádza v Liptovskej kotline 1 km východne od Ružomberka. Obcou pretekajú dva toky a to Štiavničanka a Ludrovčanka. Koryto je vedené intravilánom obce a má zjavne nedostatočnú kapacitu, čo vedie k častému vybrežovaniu a následným škodám na majetkoch a hospodárskych zariadeniach v obci. Úprava toku vychádzala z prvotného posúdenia kapacity koryta pomocou morfologických a hydrologických charakteristík toku nerovnomerným ustáleným prúdením. Vyhodnotenie prebehlo pomocou programu Hydrocheck. Na základe posúdenia boli navrhnuté také riešenia, ktoré zabezpečili intravilánu obce primeranú protipovodňovú ochranu blízku prírodným podmienkam.
Key words:Protipovodňová ochrana, Štiavničanka, Ludrovčanka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited