15. 12. 2019  14:18 Ivica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identifikační číslo: 772
Univerzitní e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh úpravy toku Štiavnička
Autor: Ing. Filip Häusler
Pracoviště: Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Oponent:Ing. Andrej Stančík, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh úpravy toku Štiavnička
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť protipovodňovú ochranu obce Štiavnička, ktorá sa nachádza v Liptovskej kotline 1 km východne od Ružomberka. Obcou pretekajú dva toky a to Štiavničanka a Ludrovčanka. Koryto je vedené intravilánom obce a má zjavne nedostatočnú kapacitu, čo vedie k častému vybrežovaniu a následným škodám na majetkoch a hospodárskych zariadeniach v obci. Úprava toku vychádzala z prvotného posúdenia kapacity koryta pomocou morfologických a hydrologických charakteristík toku nerovnomerným ustáleným prúdením. Vyhodnotenie prebehlo pomocou programu Hydrocheck. Na základe posúdenia boli navrhnuté také riešenia, ktoré zabezpečili intravilánu obce primeranú protipovodňovú ochranu blízku prírodným podmienkam.
Klíčová slova:Protipovodňová ochrana, Štiavničanka, Ludrovčanka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně