28. 10. 2020  0:30 Dobromila
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identifikační číslo: 772
Univerzitní e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 

Kontakty          Projekty
     
Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Revitalizácia Branovského potoka v obci Čechy.
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Andrej Stančík, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Revitalizácia Branovského potoka v obci Čechy.
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá štúdiou revitalizácie Branovského potoka v katastri obce Čechy, okres Nové Zámky. Podmienkou je zníženie povodňových prietokov, ktoré pretekajú intravilánom obce na kapacitu revitalizovaného koryta. K návrhu mi poslúžili podklady, ktoré som vypočítal v programe Hydrocheck, ako sú súčasná kapacita koryta a vykreslenie zátopových čiar. Koryto v súčasnosti bezpečne odvedie iba prietok Q5. Pri väčších prietokoch dochádza k ohrozeniu intravilánu obce ako aj okolitej poľnohospodárskej pôdy. Preto je potrebné navrhnúť v riešenej oblasti protipovodňovú ochranu. Ďalšou časťou práce je návrh revitalizácie koryta, pretože súčasná úprava koryta je nevyhovujúca a zle vyhotovená.
Klíčová slova:
latový plôtik, protipovodňová ochrana, prietok, gabion, koryto toku

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně