Nov 18, 2019   2:54 p.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Draft flood protection village Píla
Written by (author): Ing. Tomáš Franko
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Stančík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh protipovodňovej ochrany obce Píla.
Summary:Diplomová práca sa zaoberá štúdiou potoka Gidra v dôsledku veľkých zrážkových úhrnov v posledný rokoch, ktoré spôsobujú nemalé škody na majetkoch najmä v obci Píla, ktorá je situovaná v okrese Pezinok v nadmorskej výške 245 m n.m.. Celková dĺžka toku Gidra je 35,8 km, kde celková riešená dĺžka je 2,800 km. Úlohou je vypracovanie štúdie protipovodňovej ochrany obce prírode blízkym spôsobom. Na dosiahnutie cieľov bol tok posúdený modelom Hydrocheck a na základe výsledkov boli navrhnuté opatrenia na stabilizáciu koryta a taktiež aj opatrenia na zvýšenie protipovodňovej ochrany. Predovšetkým bol návrh realizovaný aby zabezpečil ochranu obce Píla pred povodňami a minimálne ohrozil biotu v toku.
Key words:Gidra, Píla, protipovodňová ochrana

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited