22. 10. 2020  6:00 Sergej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identifikační číslo: 772
Univerzitní e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 

                         
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Návrh protipovodňovej ochrany obce Píla.
Autor: Ing. Tomáš Franko
Pracoviště: Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Andrej Stančík, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Návrh protipovodňovej ochrany obce Píla.
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá štúdiou potoka Gidra v dôsledku veľkých zrážkových úhrnov v posledný rokoch, ktoré spôsobujú nemalé škody na majetkoch najmä v obci Píla, ktorá je situovaná v okrese Pezinok v nadmorskej výške 245 m n.m.. Celková dĺžka toku Gidra je 35,8 km, kde celková riešená dĺžka je 2,800 km. Úlohou je vypracovanie štúdie protipovodňovej ochrany obce prírode blízkym spôsobom. Na dosiahnutie cieľov bol tok posúdený modelom Hydrocheck a na základe výsledkov boli navrhnuté opatrenia na stabilizáciu koryta a taktiež aj opatrenia na zvýšenie protipovodňovej ochrany. Predovšetkým bol návrh realizovaný aby zabezpečil ochranu obce Píla pred povodňami a minimálne ohrozil biotu v toku.
Klíčová slova:
Gidra, Píla, protipovodňová ochrana

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně