20. 10. 2020  22:35 Vendelín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identifikační číslo: 772
Univerzitní e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)

Kontakty     Výuka
     
Projekty               Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:
Invázna vegetácia v brehovom rastlinstve
Autor:
Pracoviště: Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
prof. Ing. Peter Halaj, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Invázna vegetácia v brehovom rastlinstve
Abstrakt:
Riešenie dizertačnej práce je zamerané na inváznu rastlinu Fallopia japonica v brehových porastoch. Brehové porasty sú dôležité ekostabilizačné prvky v krajine, a tak je potrebné zachovať ich pôvodné zloženie a zabrániť inváznym druhom, aby sa v nich rozširovali. Potreba riešenia prítomnosti druhu Fallopia japonica v brehových porastoch narastá a môže vyústiť do výraznej zmeny pôvodných druhov v brehových porastoch. Preto je nutné navrhnúť manažment brehovej vegetácie zameraný na potlačenie až likvidáciu druhu Fallopia japonica. S tým súvisí aj zapojenie verejnosti, predovšetkým podaním informácii o inváznych druhoch rastlín, ich vážnom dopade na autochtónnu vegetáciu a stratégiu zameranú na elimináciu inváznych rastlín. Čím viac prístupných informácií o tomto druhu bude k dispozícii pre verejnosť, tým jednoduchšie bude monitorovanie a odstraňovanie tohto druhu z brehových porastov. Práca tvorí súhrn teoretických a praktických analýz, ktoré by v praxi mohli prispieť k informovanosti verejnosti o druhu Fallopia japonica. Vytvorené modely (DPSIR model a dynamický vegetačný model) môžu pomôcť miestnym územným samosprávam správne manažovať druh Fallopia japonica v brehových porastoch. Výsledky sú interpretované v dizertačnej práci tak, aby mohli byť priamo použité v praxi.
Klíčová slova:
invázne druhy, Fallopia japonica, eradikácia, manažment

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně