Dec 6, 2019   2:42 p.m. Mikuláš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Revitalization of brownfield in city part of Bratislava - New City
Written by (author): Ing. Ľuboš Valentovič
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia brownfieldu v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo vytvorenie architektonicko – krajinárskeho návrhu revitalizácie pre zanedbanú zónu mesta. V prvom rade bolo potrebné na základne dostupných podkladov vytvoriť analýzy územia. Tieto analýzy detailne popisujú súčasný stav územia a vytvárajú obraz toho, čo sa zo súčasnej zástavby bude môcť dať využiť. Po nich nasleduje vytvorenie koncepcie ďalšieho rozvoja územia, na ktorý potom detailne nadväzuje komplexný návrh. Komplexný návrh sa zameriava na funkčné využitie územia, rovnako aj doplnenie súčasnej zástavby a jej doplnenie krajinárskymi prvkami. Výsledkom návrhu je vytvorenie kvalitných podmienok pre život a funkčný systém, ktorý môže poslúžiť aj pri ďalšom napredovaní susedných častí mesta.
Key words:Brownfield, Istrochem, návrh, krajina, urbanistický

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited