29. 10. 2020  3:49 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identifikační číslo: 772
Univerzitní e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)

     
     
Projekty
     
Publikace     Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Revitalizácia brownfieldu v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Autor:
Ing. Ľuboš Valentovič
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Revitalizácia brownfieldu v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo vytvorenie architektonicko – krajinárskeho návrhu revitalizácie pre zanedbanú zónu mesta. V prvom rade bolo potrebné na základne dostupných podkladov vytvoriť analýzy územia. Tieto analýzy detailne popisujú súčasný stav územia a vytvárajú obraz toho, čo sa zo súčasnej zástavby bude môcť dať využiť. Po nich nasleduje vytvorenie koncepcie ďalšieho rozvoja územia, na ktorý potom detailne nadväzuje komplexný návrh. Komplexný návrh sa zameriava na funkčné využitie územia, rovnako aj doplnenie súčasnej zástavby a jej doplnenie krajinárskymi prvkami. Výsledkom návrhu je vytvorenie kvalitných podmienok pre život a funkčný systém, ktorý môže poslúžiť aj pri ďalšom napredovaní susedných častí mesta.
Klíčová slova:Brownfield, Istrochem, návrh, krajina, urbanistický

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně