Jan 22, 2020   11:53 a.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Revitalisation of The Bratislava Calvary
Written by (author): Ing. Miriama Novotná
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Obnova Bratislavskej kalvárie
Summary:Práca sa zaoberá revitalizáciou Bratislavskej kalvárie. Jej cieľom je na základe dôkladného preskúmania objektu vytvoriť podklad pre obnovu Kalvárie z funkčného i estetického hľadiska. V procese vypracovania návrhu sa berie ohľad na dendrologický stav územia. Práca sa skladá z textovej a grafickej časti. Textová časť je venovaná identifikácii vlastností kalvárií na Slovensku i v zahraničí, ako aj samotnej analýze územia z rôznych pohľadov. Grafickú časť tvoria výkresy a schémy, ktoré zobrazujú výsledky analýz a taktiež vyjadrujú návrh riešenia celého objektu.
Key words:revitalizácia, krížová cesta, kalvária

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited