21. 1. 2020  6:46 Vincent
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identifikačné číslo: 772
Univerzitný e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza Gidry v parku kaštieľa v Cíferi a návrh opatrení
Autor: Bc. Petra Magulová
Pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Oponent:doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza Gidry v parku kaštieľa v Cíferi a návrh opatrení
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá analýzou toku Gidry v Cíferi a následným návrhom opatrení po posúdení koryta s jeho prietočnou kapacitou toku. Analyzovaný úsek toku preteká cez park kaštieľa na okraji obce, kde je na ľavom brehu realizovaná individuálna bytová zástavba a na pravom brehu je výstavba individuálnej bytovej zástavby plánovaná. Prvé kapitoly opisujú charakteristiku územia, geomorfologické, klimatické a hydrologické pomery územia. Pripojená je fotodokumentácia a mapa analyzovanej oblasti so súčasným stavom koryta a okolia toku. Projektová časť v ďalších kapitolách práce obsahuje posúdenie prietočnej kapacity toku s inundačným územím a návrhy na protipovodňové opatrenia s ich posúdením na vplyv na prietočnú kapacitu koryta. Záver práce poukazuje na doplňujúce protipovodňové opatrenia a dôležitosť ich realizácie.
Kľúčové slová:protipovodňové opatrenia, Gidra, ochranné hrádze

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene