20. 10. 2020  23:21 Vendelín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identifikační číslo: 772
Univerzitní e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)

Kontakty
     
     Projekty
     
Publikace          Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Vyhodnotenie hydraulických a morfologických parametrov toku Jablonka
Autor:
Ing. Deana Ližicová
Pracoviště:
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Vladimír Heinige, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Vyhodnotenie hydraulických a morfologických parametrov toku Jablonka
Abstrakt:
Témou práce bolo vyhodnotenie hydraulických a morfologických parametrov toku Jablonka vo Višňovom. Riešenie úlohy bolo zamerané na spracovanie podkladového materiálu pre potreby vypracovania štúdie úpravy toku, revitalizácie ale aj rozsiahlejšej údržby. Kapacita koryta sa zisťovala hydraulickým posúdením. Variabilita hydraulických parametrov v jednotlivých priečnych profiloch toku Jablonka bola vysoká, čo indikovalo k bohatej členitosti koryta a k priaznivým biologickým podmienkam pre biotu v toku. Priečne profily boli vykreslené pomocou výpočtovej techniky. Celá Využitý bol program HYDROCHECK 1 verzia 5.00 , ktorý umožňuje realizovať zmeny topografie koryta pri jeho úprave a nadväzne vyhodnotiť hydraulické parametre.
Klíčová slova:Hydraulické parametre, Priečne profily, Kapacita koryta, Revitalizácia


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně