26. 10. 2020  9:12 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identifikační číslo: 772
Univerzitní e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     Projekty
     
Publikace     Orgány     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Vyhodnotenie hydraulických a morfologických parametrov toku Nitra v Prievidzi - Nové Mesto
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vyhodnotenie hydraulických a morfologických parametrov toku Nitra v Prievidzi - Nové Mesto
Abstrakt:Témou práce bolo vyhodnotiť morfologické a hydraulické charakteristiky koryta toku Nitra v Prievidzi. Bolo potrebné spracovať podkladový materiál, vyhodnotiť členitosť prirodzeného úseku koryta toku a vykresliť pozdĺžny profil a priečne profily prirodzeného úseku koryta toku. Pomocou programu HYDROCHECK 1 (verzia 5.00) som vyhodnotil členitosť koryta v tomto úseku. Z vyhodnotenia členitosti koryta vyplýva dobrá vyváženosť rôznych typov habitatu. Z abiotickej analýzy prirodzeného koryta je možné získať údaje pre ideový návrh úpravy blízkej prírodným podmienkam.
Klíčová slova:štúdia úpravy, rieka Nitra, revitalizácia


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně