Nov 15, 2019   11:36 a.m. Leopold
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The assessment of the morphologic and hydraulic characteristics of the stream Rimava in Rimavska Sobota - Hrachovo
Written by (author): Ján Funcík
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent:Ing. Monika Jalčovíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vyhodnotenie hydraulických a morfologických parametrov toku Rimava v Rimavskej Sobote - Hrachovo
Summary:Témou práce bolo vyhodnotiť morfologické a hydraulické charakteristiky koryta toku Rimava v Rimavskej Sobote -- Hrachovo. Bolo potrebné spracovať podkladový materiál, posúdiť kapacitu pôvodného koryta toku, vyhodnotiť členitosť prirodzeného úseku koryta toku a vykresliť pozdĺžny profil a priečne profily prirodzeného úseku koryta toku. Pomocou programu HYDROCHECK 1 (verzia 5.10) som zistil kapacitu koryta 96 m3.s-1, ktorá súčasným požiadavkám na protipovodňovú ochranu vyhovuje, potrebné je ale realizovať opatrenia na stabilizáciu niektorých častí koryta. Ďalším krokom bolo vyhodnotenie členitosti koryta v tomto úseku. Z vyhodnotenia členitosti koryta vyplýva dobrá vyváženosť rôznych typov habitatu. Z abiotickej analýzy prirodzeného koryta je možné získať údaje pre ideový návrh úpravy blízkej prírodným podmienkam.
Key words:členitosť koryta toku, morfologické a hydraulické charakteristiky, Hydrocheck


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited