Nov 17, 2019   6:19 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Assessment of capacity in the river of Sobrance
Written by (author): Ing. Marek Karabinoš
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent:Ing. Monika Jalčovíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie kapacity Sobraneckého potoka v Sobranciach
Summary:Cieľom práce bolo posúdiť kapacitu koryta , navrhnúť odporúčania pre zvýšenie protipovodňovej ochrany mesta Sobrance a vyhodnotiť kvalitu akvatického habitátu Sobraneckého potoka v Sobranciach. Vyhodnotené boli abiotické charakteristiky, ktoré boli odvodené z topografie prirodzeného úseku Sobraneckého potoka a hydraulických parametrov odvodených z nerovnomerného ustáleného prúdenia metódou po úsekoch v programe HYDROCHECK . Z výsledkov vyplýva, že prirodzený tok nevyhovoval kapacite súčasného koryta a bol potrebný návrh protipovodňovej zábrany, ktorý by mal byť východiskom pre návrh úpravy alebo revitalizácie Sobraneckého toku.
Key words:hydraulické modelovanie, protipovodňová ochrana, akvatický habitát, morfológia koryta toku

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - obsah (alebo časť obsahu) záverečnej práce je v konaní na prihlášku patentu/vynálezu.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited