20. 10. 2020  22:16 Vendelín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identifikační číslo: 772
Univerzitní e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)

     
     Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Posúdenie kapacity Sobraneckého potoka v Sobranciach
Autor:
Pracoviště:
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Posúdenie kapacity Sobraneckého potoka v Sobranciach
Abstrakt:
Cieľom práce bolo posúdiť kapacitu koryta , navrhnúť odporúčania pre zvýšenie protipovodňovej ochrany mesta Sobrance a vyhodnotiť kvalitu akvatického habitátu Sobraneckého potoka v Sobranciach. Vyhodnotené boli abiotické charakteristiky, ktoré boli odvodené z topografie prirodzeného úseku Sobraneckého potoka a hydraulických parametrov odvodených z nerovnomerného ustáleného prúdenia metódou po úsekoch v programe HYDROCHECK . Z výsledkov vyplýva, že prirodzený tok nevyhovoval kapacite súčasného koryta a bol potrebný návrh protipovodňovej zábrany, ktorý by mal byť východiskom pre návrh úpravy alebo revitalizácie Sobraneckého toku.
Klíčová slova:
hydraulické modelovanie, protipovodňová ochrana, akvatický habitát, morfológia koryta toku

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - obsah (nebo část obsahu) závěrečné práce je v řízení na přihlášku patentu/vynálezu.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně