14. 12. 2019  0:37 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identifikační číslo: 772
Univerzitní e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vyhodnotenie morfologických a hydraulických charakteristík toku Ľubica v Ľubici
Autor: Ing. Vladimír Ondrej
Pracoviště: Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Oponent:doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vyhodnotenie morfologických a hydraulických charakteristík toku Ľubica v Ľubici
Abstrakt:Cieľom práce bolo vyhodnotiť kvalitu akvatického habitatu toku Ľubica v Ľubici. Vyhodnotené boli abiotické charakteristiky, ktoré boli odvodené z topografie prirodzeného úseku toku Ľubica a hydraulických parametrov odvodených z nerovnomerného ustáleného prúdenia metódou po úsekoch v programe HYDROCHECK. Hydraulickým posúdením sme zistili kapacitu koryta Q = 5 m3/s, čo tvorí zhruba tretinu jednoročného prietoku Q1 = 14 m3/s. Ak by sme brali do úvahy zaplavenie priľahlých inundačných území, kapacita by mala hodnotu jednoročného prietoku Q1 = 14 m3/s. Z výsledkov hydraulického modelovania vyplýva, že prirodzený tok má priaznivé morfologické charakteristiky, ktoré by mali byť východiskom pre návrh úpravy alebo revitalizácie toku Ľubica.
Klíčová slova:morfológia koryta toku, Akvatický habitat, hydraulické modelovanie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně