6. 12. 2019  16:47 Mikuláš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identifikační číslo: 772
Univerzitní e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Revitalizácia mŕtveho ramena Váhu v oblasti Dlhá nad Váhom
Autor: Ing. Tomáš Masár
Pracoviště: Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Oponent:Ing. Andrej Stančík, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Revitalizácia mŕtveho ramena Váhu v oblasti Dlhá nad Váhom
Abstrakt:Cieľom práce bolo posúdiť súčasný stav ramena Váhu v oblasti Dlhej nad Váhom a vyhodnotiť kvalitu akvatického habitatu na základe abiotických a biotických charakteristík. Ná základe výsledkov analýzy súčasného stavu navrhnúť opatrenia pre zlepšenie rybochovnej a rekreačnej funkcie ramena a priľahlého územia. Posúdenie súčasného stavu ako aj navrhovaných úprav bolo realizované pomocou modelu RHABSIM. Ako bioindikátor bola použitá ichtyofauna. Z modelovania kvality akvatického habitátu vyplýva, že iba v oblasti zaústenia ramena do Váhu sú prijateľné podmienky, zvyšná časť ramena je výrazne zazemnená s neprijateľnými podmienkami pre ichtyofaunu ale aj pre rekreačné využitie. Na základe výsledkov modelovania kvality akvatického habitatu bolo navrhnuté prehĺbenie a rozšírenie ramena. Navrhované úpravy vytvárajú priaznivé podmienky pre celé spektrum ichtyofauny a tiež priaznivé podmienky pre rekreačné využitie ramena. Riešenie projektu je na úrovni štúdie v zmysle zadania diplomovej práce.
Klíčová slova:modelovanie kvality habitatu, akvatický habitát, ichtyofauna, model RHABSIM

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně