Dec 16, 2019   8:02 a.m. Albína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Finishing flow Torysa ranked Haniska village near Prešov
Written by (author): Ing. Jozef Stoklasa
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Stančík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Úprava toku Torysa v intraviláne obce Haniska a mesta Prešov
Summary:Diplomová práca sa zaoberá hlavne protipovodňovou a protieróznou ochranou rieky torysa, kedže na viacerých miestach dochádza k vybreženiu rieky a následnému ohrozeniu skromného majetku, alebo v prípade eróznej činnosti môže dôjsť k podstatnej zmene koryta v dôsledku posuvu celého svahu. Záujmová časť tejto rieky sa nachádza v intraviláne obce Haniska pri Prešove. Všetky úpravy by mali byť konštruované tak, aby boli čo najmenej narušené podmienky pre život bioty a súčasne čo najviac funkčne vyhovovali podmienkam na danom úseku tohto toku.
Key words:uprava toku, torysa, protipovodňová ochrana

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited