29. 10. 2020  3:33 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identifikační číslo: 772
Univerzitní e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)

Kontakty     Výuka                    Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Úprava toku Kysuca v obci Vysoká nad Kysucou
Autor:
Pracoviště:
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Oponent:
Ing. Andrej Stančík, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Úprava toku Kysuca v obci Vysoká nad Kysucou
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce bolo posúdiť kvalitu akvatického habitatu a protipovodňovú ochranu záujmového úseku toku Kysuca v oblasti intravilánu obce Vysoká nad Kysucou a následne navrhnúť štúdiu úpravy vychádzajúcu z tohto posúdenia. Projektovaný stav koryta sa od zadaného podkladu výrazne odlišoval, preto bol záujmový úsek toku geodeticky zameraný a tento aktualizovaný stav bol uvažovaný pre navrhnuté opatrenia. Úprava toku vychádzala teda z dôkladného posúdenia stavu súčasného koryta. Vyhodnotené boli morfologické a hydraulické charakteristiky toku nerovnomerným ustáleným prúdením metódou po úsekoch v programe Hydrocheck. Na základe tohto posúdenia boli navrhnuté technické a revitalizačné opatrenia tak, aby sa v prvom rade zabezpečila dostatočná ochrana záujmového územia pred veľkými vodami nakoľko tok preteká intravilánom obce, a v neposlednom rade aby tieto navrhnuté opatrenia boli realizované s cieľom zlepšiť životné podmienky pre rybiu biocenózu a vytvoriť priaznivý habitát pre biotu toku.
Klíčová slova:
hydraulické a morfologické charakteristiky, revitalizačné opatrenia, akvatický habitát

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 10 let po uzavření této smlouvy bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně