20. 10. 2020  21:26 Vendelín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identifikační číslo: 772
Univerzitní e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 

     
Výuka
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Návrh technických prác na toku Slaná v oblasti rekonštrukcie cestného mostu.
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Oponent:
Andrej Stančík
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:Návrh technických prác na toku Slaná v oblasti rekonštrukcie cestného mostu.
Abstrakt:
Úlohou práce bolo upraviť vodný tok Slaná, v obci Slavec, za účelom zlepšenia habitátu akvatickej oblasti toku pre ichtyofaunu vytvorením zimoviska - časť riečneho úseku s dostatočnou hĺbkou vody aj počas minimálnych prietokov. Pre záujmovú oblasť toku bola v programe Hydrocheck vypočítaná kapacita koryta a priebeh hladín pre Q355d, z ktorých vyplývajú priaznivé biologické podmienky pre život v toku na základe rozmanitosti hĺbok. Navrhovaná úprava toku Slaná bola situovaná do oblasti vedľajšieho ramena, cez ktoré prúdi voda iba v obdobiach vyšších vodných stavov. Výrazná časť smerového vedenia kopíruje pôvodné vedľajšie rameno. Niveleta dna bola upravená, aby korytom prúdila voda aj počas minimálnych prietokov. Priečne profily koryta boli upravené po celej dĺžke navrhovaného ramena, aby bola zabezpečená potrebná hĺbka vody počas minimálnych prietokov a dostatočná kapacita koryta v období zvýšených vodných stavov za účelom odplavenia nežiaducich sedimentov z oblasti zimoviska. Nesymetrický tvar koryta v zakrivenej trati toku bol navrhnutý na prietok 25,0m3/s. Stabilizácia päty svahu v konkávnej časti zakriveného úseku je zabezpečená drôtokamennými matracmi. Do konkávneho brehu bol navrhnutý rybí útulok. Umiestnenie útulku do nárazového svahu vychádza z predpokladu, že tam bude dostatočná hĺbka vody pre zimovisko počas minimálnych prietokov. V blízkosti výtokovej časti navrhovaného ramena bol umiestnený drevený prah. Kapacita navrhovaného ramena sa po pridaní vzdúvacej stavby znížila z 25 na 20 m3/s. Predpokladá sa, že v dôsledku sedimentácie sa hĺbka vody v zimovisku zníži. V oblasti rybieho útulku je pri prietoku 0,30m3/s maximálna hĺbka vody 1,17m a hĺbka vody nad 1,0m je na dĺžke úseku 54 m. Potrebná hĺbka vody v zimovisku bude trvalou udržateľná, ak bude navrhované rameno v období veľkých vodných stavov preplachované.
Klíčová slova:
zimovisko, uprava toku, rieka Slaná

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně