9. 12. 2019  22:57 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identifikačné číslo: 772
Univerzitný e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Úprava toku Rieka v Čadci
Autor: Ing. Tomáš Benko
Pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Oponent:Andrej Stančík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Úprava toku Rieka v Čadci
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo hydraulické posúdenie súčasného stavu a zhodnotenie brehovej vegetácie z pohľadu krajinnej tvorby a stabilizácie koryta. Z topografie prirodzeného koryta bolo odvodených 56 priečnych profilov, ktoré boli následne implementované do softvéru hydrocheck. Z hydraulickej analýzy vyplýva, že najviac nevyhovuje úsek v rkm 2,033 po rkm 2,855. Tento úsek sme riešili v hydrochecku podrobnejšie a to metódou po úsekoch, z neho sme si vykreslili pozdĺžny profil a priečne profily. Ako technické riešenie sme navrhovali jednostranné, alebo obojstranné oporné múry, ktorých výška koruny bola 0,5 metra nad Q100. Oporné múry sme navrhovali iba na úsekoch kde kapacita koryta nevyhovovala a vážne ohrozovala životy a majetok obyvateľov obce Rieka.
Kľúčové slová:Hydraulická analýza , Oporné múry, Úprava toku

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene