5. 4. 2020  6:50 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identifikačné číslo: 772
Univerzitný e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Revitalizácia toku Porec nad obcou Závod
Autor: Ing. Vladimír Ondrej
Pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Oponent:Ing. Andrej Stančík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Revitalizácia toku Porec nad obcou Závod
Abstrakt:V článku je prezentovaný návrh revitalizačných opatrení v záujmovom úseku toku Porec. Funkčnosť mokraďového ekosystému na lokalite bola v minulosti (60-te roky 20. Storočia) značne narušená celkovým odvodnením územia. Špecifikum projektu spočívalo v snahe o zachovanie dvoch protichodných požiadaviek: Zachovanie protipovodňovej ochrany a zvýšenie retenčnej kapacity koryta. Revitalizačné opatrenia sú preto zamerané na zvýšenie akumulačnej schopnosti toku, optimalizáciu odtokových pomerov a stabilizáciu hladiny podzemných vôd. Navrhovaný revitalizačný zámer je nevyhnutný na dosiahnutie priaznivého stavu územia. Zvýšením hladiny podzemnej vody sa na lokalite vytvoria vhodné podmienky pre obnovu vzácneho biotopu národného významu -- slatinných jelšových lesov, ako aj pre viaceré chránené druhy rastlín a živočíchov národného a európskeho významu (Somatochlora flavomaculata, Sphagnum sp., Drosera rotundifolia, Eriophorum sp. a ďalšie). Významným faktorom je aj výskyt chráneného bobra vodného (Castor fiber) v danej oblasti a jeho nezanedbateľný vplyv na hladinový režim toku.
Kľúčové slová:protipovodňová ochrana, retenčná kapacita, biotop, revitalizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene