Feb 18, 2020   10:02 a.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Návrh opatrení na odstránenie migračných barier a zlepšenie protipovodňovej ochrany na rieke Bečva v obci Zubří.
Written by (author): Ing. Ariuntuya Batnuur
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Stančík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na odstránenie migračných barier a zlepšenie protipovodňovej ochrany na rieke Bečva v obci Zubří.
Summary:Celú diplomovú prácu som rozdelila na dve časti. Z toho v prvej som sa venovala protipovodňovým opatreniam v obci Zubří za účelom zvýšenia ochrany obyvateľov a ich majetkov pred povodňami. Po vyhodnotení základných charakteristík toku boli navrhnuté opatrenia, ktoré umožnia korytu previesť storočný prietok. V druhej časti som sa venovala migračnej priepustnosti.Na rieke Bečva, v úseku 9,578 --11.784 km sa nachádza 8 priečnych stavieb, ktoré vytvárajú výrazné migračné bariéry v toku, preto je ďalším cieľom práce tieto bariéry odstrániť. Priečne stavby, ktoré tvoria absolútnu väčšinu migračných bariér, možno spriechodniť pomocou rybích prechodov, to jest zariadením umožňujúcim rybám preplávať profilom prekážky.
Key words:protipovodňová ochrana, kapacita koryta, úprava tokov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited