Jul 20, 2019   6:07 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Separate standing flat house
Written by (author): Ing. Beáta Izakovičová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:bytový dom
Summary:IZAKOVIČOVÁ, Beáta: Bytový dom (Bakalárska práca). Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci práce: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD., Bratislava: Svf STU, 2016.31 s.V zadanej bakalárskej práci sa rieši samostatne stojaci Bytový dom s polyfunkciou. Práca obsahuje kompletnú grafickú časť, ktorá obsahuje výkresovú a textovú dokumentáciu, kde sa nachádzajú podrobné informácie o stavbe, použitých materiáloch, konštrukčných a dispozičných riešeniach. Bytový dom sa nachádza v obci Šelpice. Je postavený v zastavanej časti, kde sa nachádza viacero bytových domov. Objekt je postavený na parcele číslo 947/3.Vstup bytového domu je orientovaný na sever, s priamym napojením na komunikáciu. Zateplenie je zhotovené ako kontaktný zatepľovací systém, vyhovujúci teplotechnickým požiadavkám. Budova je zhotovená architektonicky ako moderný prvok, ktorý nenarúša okolie svojim vzhľadom, naopak zapadá do okolitej zástavby celkovým dizajnom.
Key words:Bytový dom, Nosné murivo, Tepelnotechnický posudok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited