Jul 18, 2019   9:30 p.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential house
Written by (author): Ing. Gergő Ibolya
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:bytový dom
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby bytového domu s polyfunkciou. Bytový dom som riešil z architektonického aj konštrukčného hľadiska. Budova je situovaná v meste Bratislava. Na 1.NP sú 4 polyfunkcie a 12 bytov v typických podlažiach. Pri architektonickom riešení som rešpektoval okolité prostredie. Budova má priečny nosný systém. Zvislé nosné prvky tvoria stĺpy so železobetónovou stenou v 1.PP, a steny kombinované stĺpmi na nadzemných podlažiach. Horizontálne nosné konštrukcie tvoria stropné železobetónové dosky podopreté prievlakmi a stenou v 1.PP, a murovanými stenami v nadzemných podlažiach. Obvodovú stenu tvoria murovacie tvárnice Heluz 38+ s kontaktným zateplovacím systémom Baumit. Strecha je plochá, jednoplášťová. Stavba je založená na základové pásy pod železobetónovou stenou a základovými pätkami pod stĺpmi v podzemom podlaží. Výsledkom práce je projektová dokumentácia stavby. Projekt je v súlade so súčasne platnými technickými normami. Výkresy obsahujú všetky potrebné informácie k realizáciu stavby.
Key words:polyfunkcia, bytový dom, tepelno-technické posúdenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited