Jul 22, 2019   11:36 a.m. Magdaléna
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Rodinná farma 7 - chov domácich zvierat
Written by (author): Ing. Katarína Hodáková
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma 7 - chov domácich zvierat
Summary:HODÁKOVÁ, Katarína : Rodinná farma 7 -- chov domácich zvierat [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra konštrukcií pozemných stavieb - vedúci diplomovej práce doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD. Zadaním mojej diplomovej práce s názvom Rodinná farma 7 -- chov domácich zvierat bolo vypracovať projekt na realizáciu stavby vybraných objektov areálu -- stajní, administratívnej budovy, jazdeckej haly. Rodinná farma sa nachádza v Pezinku a je postavená v rovinatom teréne. Bola riešená ako komplex viacerých samostatne stojacich budov. V areáli rodinnej farmy sa nachádzajú stajne pre kone, administratívna budova, jazdecká hala, penzión, prenajímateľné domy s miestom pre ustajnenie koňa, parkovisko, vonkajší výber pre kone, hnojisko. Komplex budov bol navrhovaný tak, aby svojím tvarom a farebnosťou tvoril jeden ucelený celok s okolitou zástavbou. Objekt bude napojený na okolité komunikácie. Pri tvorbe projektu bytového domu bolo snahou navrhnúť ho tak, aby spĺňal čo možno najlepšie typologické, tepelnotechnické a hygienické zásady, uplatňovali sa v ňom kvalitné materiály. Celý projekt je v súlade s platnými technickými normami.
Key words:Pezinok, Rodinná farma, Kone

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited