Jul 20, 2019   4:26 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Family Farm 3 - sheep farming
Written by (author): Ing. Juraj Kostroš
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma 3 - chov oviec
Summary:Predmetom diplomovej práce je projektová dokumentácia pre realizáciu stavby Rodinná farma -- chov oviec. Cieľom architektonického návrhu je spojiť poľnohospodárske využitie objektu so súčasným využitím objektu na poskytovanie služieb: reštauračného a ubytovacieho zariadenia. Objekt má byť využívaný na agroturistiku, ktorá v súčasnosti zažíva v oblasti Liptova veľký rozmach. Predmetná stavba je situovaná na parcele č. 14 256, KÚ Ružomberok, okres Ružomberok, mimo zastavaného územia obce. Objekt je prístupný prostredníctvom prístupovej cesty z cestnej komunikácie prvej triedy E50. V okolí objektu sa nenachádzajú žiadne budovy, okolité pozemky slúžia ako lúky a pasienky. Budova sa navrhuje samostatne stojaca, dvojpodlažná, nepodpivničená a zastrešená sedlovou strechou. Pôdorys budovy je obdĺžnikový s vonkajšími rozmermi 54,420 x 18,540m. Pri riešení objektu autor dbal na vhodné spracovanie problematiky tepelnotechnických, hygienických a statických požiadaviek, ako aj vhodného dispozičného riešenia samotných prevádzok.
Key words:tepelnotechnické požiadavky, rodinná farma, reštaurácia, ubytovanie, ovčinec

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited