Jul 20, 2019   3:27 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Family farm 5 - Domestic animals breeding
Written by (author): Ing. Zuzana Kuchtová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma 5 - chov domácich zvierat
Summary:Úlohou mojej diplomovej práce bolo spracovanie realizačného projektu komplexu rodinnej farmy. Dôležitý bol správny výber stavebného pozemku, ktorý mal spĺňať požiadavky investora a bol vhodný pre daný typ stavby. Vybraný pozemok sa nachádza v extraviláne mesta Modra. Komplex pozostáva zo štyroch hlavných budov -- rodinného domu majiteľa, penziónu, stajne a jazdiarne. Súčasťou komplexu je parkovisko umiestnené pri penzióne, vonkajšie jazdiarne a pasienky pre kone. Architektonické riešenie vychádzalo z umiestnenia pozemku, aby boli budovy dokonale začlenené do prírodného prostredia. S ohľadom na prírodné prostredie boli vyberané aj materiály -- tehla, drevo. Podrobnejšie boli riešené dva objekty -- stajňa a jazdiareň. Budova stajne je riešená ako dvojpodlažný objekt. V 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú boxy pre kone, skladové priestory, priestory pre zamestnancov a nájomcov. 2. nadzemné podlažie je určené na skladovanie sena a slamy. Nosný systém je pozdĺžny stenový s murovanými vnútornými priečkami. Základovú konštrukciu tvoria betónové pásy pod nosnými stenami. Strecha je sedlová s plechovou krytinou s nízkym sklonom. Budova jazdiarne je jednopodlažná a tvorí ju halová časť a hygienické priestory. Celá konštrukcia je riešená z materiálov na báze dreva. Základovú konštrukciu tvoria železobetónové pätky a pásy. Strecha je riešená rovnako ako v prípade budovy stajne. Celý komplex budov bol navrhnutý podľa platných noriem a predpisov.
Key words:rodinná farma, kone, realizačný projekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited