Jul 19, 2019   2:04 p.m. Dušana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Family farm 2 – animal breeding
Written by (author): Ing. Ondrej Ľupták
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma 2 - chov domácich zvierat
Summary:Náplňou záverečnej práce bolo, na základe použitej odbornej literatúry a odborného vedenia vedúceho práce spolu s konzultantom, vypracovanie projektovej dokumentácie, na úrovni realizačného projektu, rodinnej farmy s chovom oviec. Vypracovanie teda v plnej miere prihliada na súčasné normatívne požiadavky, vďaka ktorým je zabezpečená správna funkcia objektov farmy. Záverečná práca svojim úvodom, a teda sprievodnou správou opisuje základnú charakteristiku a účel objektu. Informuje v nej o riešeniach z hľadiska urbanizmu, architektúry, dispozície či konštrukcií. Práca podrobnejšie riešenie v daných problematikách spracováva v technickej správe, ktorá je vo svojom závere doplnená o prílohy práce. Prílohy obsahujú návrh prvkov zo statického hľadiska, výpisy navrhovaných konštrukcií a výrobkov či tepelnotechnické posúdenia vybraných častí realizačného projektu. Práca taktiež obsahuje nemenej dôležitú grafickú časť, ktorá je tvorená výkresmi konštrukcií pozemných stavieb a výkresmi statiky.
Key words:Záverečná práca, Rodinná farma, Chov oviec, Realizačný projekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited