Jul 20, 2019   6:11 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Family farm 1 - livestock breeding horses
Written by (author): Ing. Marek Holík
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma 1 - chov domácich zvierat kone
Summary:Bc. Holík Marek: Rodinná farma 1 -- chov domácich zvierat kone Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Katedra konštrukcií pozemných stavieb Vedúci práce: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD. Diplomová práca, Bratislava, 2014, 74 s. Predmetom mojej diplomovej práce bolo vytvorenie rodinnej farmy s účelom liečby pomocou hipoterapie. Po spracovaní diplomového seminára som mal vytvorený komplex, v ktorom sú situované objekty ako koniareň, krytá jazdiareň, exteriérové jazdecké plochy, reštaurácia, byt majiteľa, prevádzková budova, zruby pre ubytovanie návštevníkov a liečených detí. V diplomovej práci som sa venoval zhotoveniu realizačného projektu pre objekty SO 01 -- Koniareň a SO 02 -- Krytá jazdiareň. Celý realizačný projekt rešpektuje v plnom rozsahu platné normové požiadavky a zároveň je riešený tak, aby tvoril atmosféru príjemného a prírodného vidieckeho prostredia. Diplomová práca sa skladá z textovej a grafickej časti. Grafickú časť tvorí výkresová dokumentácia spracovaných objektov a poster. Textová časť pozostáva zo sprievodnej a súhrnnej technickej správy aj s prílohami.
Key words:rodinná farma, realizačný projekt, hipoterapia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited