Jul 18, 2019   7:15 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Family farm 1 - breeding
Written by (author): Ing. Tomáš Hanečka
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma 1 - chov domácich zvierat
Summary:Zámerom stavebníka je vybudovanie rodinnej farmy, primárne určenej na chov ťažných koní, s objektmi a zariadeniami pre agroturistiku. Rodinná farma je situovaná vo vidieckom podhorskom prostredí, v južnej časti Západných Tatier. Prístup k farme je zabezpečený po existujúcej komunikácii z obce Jakubovany, ktorá sa nachádza v okrese Liptovský Mikuláš. Základnú dispozíciu farmy tvorí budova stajne pre chov a ustajnenie ťažných koní, penzión s možnosťou ubytovania a stravovania, budova rodinného domu majiteľa farmy, pomocné objekty na garážovanie techniky, uskladnenie krmiva pre kone a dočasné uskladnenie hnoja. Súčasťou farmy je rozľahlý výbeh pre voľný pohyb koní a menšia dráha pre účely vykonávania hypoterapie ako aj základného výcviku ťažných koní v ich prirodzenom prostredí. Ubytovanie priamo v penzióne farmy vytvára predpoklad pre agroturistiku, ako špecifický spôsob trávenia voľného času v typických vidieckych podmienkach, spojenú s dobrovoľnou prácou na farme pri starostlivosti o zvieratá, v spojení s poznaním vidieckych prác, poznania života poľnohospodárov a vidieka. Pozitívny predpoklad výstavby farmy sú existujúce siete technického vybavenia územia v danej lokalite na ktoré je možnosť pripojenia. Farma je umiestnená v typicky podhorskom prostredí, kde je predpoklad dopytu po kúpe ťažných koní, po ich nasadení na práce v ťažkých horských podmienkach, čo je dobrý investičný zámer stavebníka.
Key words:kon, budova, farma

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited