Jul 23, 2019   1:35 p.m. Oľga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Family Farm - winery
Written by (author): Ing. Monika Uhnáková
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma - výrobňa vína
Summary:UHNÁKOVÁ, Monika: Rodinná farma -- výrobňa vína. [Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci práce: doc. Ing. Imrich MIKOLAI, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier. Bratislava: KKPS, 2014. 33 strán. Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť a spracovať architektonický návrh rodinnej farmy -- výrobňu vína, na úrovni projektu pre územné rozhodnutie. Vinárstvo UHNÁK predstavuje polyfunkčný objekt, ktorý som sa rozhodla situovať v extraviláne obce Čajkov, patriacej do Tekovského vinohradníckeho rajónu. Umiestnený je na úpätí Chránenej krajinnej oblasti Štiavnických vrchov, obklopený vinohradmi. Architektonickým zámerom bolo navrhnúť stavbu tak, aby zapadla do daného prostredia a prispôsobila sa mu, ale zároveň podčiarkla jedinečnosť lokality a zachovala miestny "genius locci". Objekt svojím tvarom a kompaktnosťou umožňuje čo možno najbližší kontakt s okolím. Inšpiráciou bol tvar pozemku, ktorý je mierne oblúkovitého tvaru. Celá budova je orientovaná na východ a západ. Prioritou návrhu bolo vyťažiť maximum z danej lokality a podľa toho aj osadiť budovu na pozemok. Hmotovo je objekt členený podľa funkčných celkov a to tak, aby umožňoval rodine vinára kontakt s remeslom a zároveň dostatočné súkromie pre bežný život, pričom nestráca svoj reprezentatívny charakter. Celý objekt je rozdelený podľa jednotlivých funkcií, a to na dom rodiny vinára, časť pre hostí, administratívnu časť, priestory pre samotné spracovanie hrozna a následnú výrobu vína a časť pre zamestnancov.
Key words:farma, vinarstvo, pivnica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited