Jul 19, 2019   2:45 p.m. Dušana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Block of flats
Written by (author): Ing. Marek Kapusta
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:KAPUSTA, Marek: Bytový dom s polyfunkciou v prvom nadzemnom podlaží, realizačný projekt. [Bakalárska práca]. Slovenská univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcii pozemných stavieb. Vedúci záverečnej práce: doc. Ing. Imrich MIKOLAI, PhD. Bratisalva: SvF STU, 2017 Zadaním bakalárskej práce je vypracovať realizačný projekt pre bytový doma s polyfunkciou. Práca obsahuje textovú, výpočtovú a grafickú časť. Grafická časť obsahuje výkresovú dokumentáciu pre realizáciu stavby a konštrukčné detaily. Textová časť sa zaoberá popisom stavby a materiálového vyhotovenia jednotlivých konštrukcii, a obsahuje prílohy s výpisom prvkov. Vo výpočtovej časti je posúdenie obalových konštrukcii z hľadiska stavebnej fyziky a výpočet potreby tepla na vykurovanie. Stavba je situovaná na pozemku v meste Trenčín, v mestskej časti Noviny, na Rybárskej ulici, je definovaná ako bytový dom s polyfunkciou a podzemnými garážami. Projekt sa zaoberá návrhom nosného systému, obalovými konštrukciami a ich posúdením z hľadiska tepelnej techniky, vyriešením konštrukčných detailov a tiež návrhom rozvodov kanalizácie, vodovodu a vykurovania. Cieľom návrhu projektanta je navrhnúť komfortné bývanie pre užívateľa, dodržať všetky predpísané požiadavky a normy, a v neposlednom rade naprojektovať objekt s ohľadom na životné prostredie.
Key words:bakalárska práca, realizačný projekt, bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited