Jul 16, 2019   4:30 a.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential house
Written by (author): Ing. Jakub Rendek
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Zadaním záverečnej práce bakalárskeho štúdia bolo vypracovať realizačný projekt bytového domu s polyfunkciou a podzemným parkovaním. Bytový dom je situovaný v meste Bratislava, pri rieke Dunaj. Plátenícka ulica sa nachádza v mestskej časti Staré mesto a orientovaná je na južnú stranu s výhľadom na Dunaj. Bytové domy sú rovnakého charakteru a konkrétna obytná zóna je navrhovaná ako atraktívne bývanie pre strednú vrstvu. Navrhované urbanistické začlenenie do územia nadväzuje na už existujúce bytové domy. Bytový dom sa skladá z polyfunkčných priestorov, priestorov technicko-hospodárskeho zázemia stavby a z bytových jednotiek. Prvé nadzemné podlažie zahŕňa štyri polyfunkčné priestory, druhé až šieste podlažie ponúka skladbu rôznorodých veľkostných kategórií bytov od dvojizbových až po štvorizbové. Funkcia bývania sa javí ako lukratívna a to polohou v priamej blízkosti centra mesta a občianskou vybavenosťou okolitej zástavby. Každej bytovej jednotke prislúcha jedno parkovacie miesto v podzemnej garáži a jeden pivničný priestor na podlaží polyfunkcie. Parkovanie je možné aj pred objektom. Na pozemku sú situované 2 bytové domy. Projekt polyfunkčného bytového domu vznikol na predmete ,,Ateliérová tvorba II‘‘ v rozsahu architektonickej štúdie, a ,,Ateliérová tvorba III a IV‘‘ v rozsahu projektu na stavebné povolenie, pričom sa vypracovali aj vybrané etapy projektu v profesiách statika a technické zariadenia budov. Tieto podklady mi poslúžili k vypracovaniu záverečnej práce. Projekt sa skladá z deviatich výkresov: situácia, pôdorys prvého podzemného podlažia, pôdorys prvého nadzemného podlažia, pôdorys štvrtého nadzemného podlažia (typické podlažie), priečny rez, pozdĺžny rez, pohľad z južnej strany, detaily vybranej problematiky a výkres tvaru (časť statika).
Key words:vegetačná strecha, polyfunkcia, bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited