Jul 16, 2019   4:36 a.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Block of flats
Written by (author): Ing. Katarína Čerešňáková
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Moja bakalárska práca je zameraná na návrh a vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby bytového domu s polyfunkciou, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Bojná. Textová a výkresová dokumentácia je spracovaná podľa zadania platných predpisov. Bytový dom je s dvomi sekciami, samostatne stojaci, navrhnutý ako 5 podlažný a s podzemnou garážou. V podzemnom podlaží je umiestnených 22 parkovacích miest a technicko-hospodárne zázemie . Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza polyfunkcia so socialno-technickým zázemím, dva trojizbové byty pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a spoločné a skladovacie priestory pre ostatných obyvateľov bytového domu . Na ďalších 4 typických podlažiach sa nachádza spolu 18 bytových jednotiek, ktoré spĺňajú a zabezpečujú potreby pre moderné bývanie. Objekt je založený na základovej doske, je navrhnutý ako monolitický skelet zo železobetónu s výplňovým murivom. Zateplenie domu je riešene kontaktným zateplovacím systémom na báze penového polystyrénu. Objekt je zastrešený jednoplášťovou plochou strechou. Je zaistená požiarna bezpečnosť, úspora energie a tepelná ochrana.
Key words:bytový dom, polyfunkcia, realizačný projekt, skelet , posudky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited