Jul 21, 2019   9:44 p.m. Daniel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment block
Written by (author): Ing. Monika Féderová Bojnanská
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:FÉDEROVÁ BOJNANSKÁ, Monika: Bytový dom [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Imricha Mikolai, PhD. Bratislava: SvF, STU, 2017 Práca sa venuje projektu bytového domu s podzemným podlažím s polyfunkciou a garážou. Stavba je navrhnutá ako päťpodlažná, jedno podlažie je podzemné a štyri sú nadzemné. Bytový dom chodbového typu je hmotovo usporiadaný ako tri prelínajúce sa kvádre, opticky oddelené rôznymi fasádami. Na podzemnom podlaží sa nachádza garáž, kotolňa a priestor pre polyfunkciu. Na prvom podlaží sa nachádza vstup do bytovej časti, kobky a 5 bytov, každý z nich má zelenú terasu. Na druhom a treťom nadzemnom podlaží je po 5 bytov, na štvrtom dva byty a spoločná terasa. V stavbe sa nachádzajú byty s rôznou pôdorysnou plochou. Celá stavba je založená na železobetónových pásoch, skeletová konštrukcia je tvorená stĺpmi a prievlakmi. Podzemné podlažie je tvorené nosnými debniacimi tvárnicami Dusirol, nadzemné podlažia tvorí obvodové murivo Porotherm 30, zateplený minerálnou vlnou Rockwool. Deliace priečky sú z muriva Porotherm Aku 30 MK. V objekte sa nachádza jedno trojramenné schodisko s výťahovou šachtou, ktorá slúži ako stužujúce jadro. Na stavbe bytového domu sa nachádza niekoľko plochých striech, takmer všetky sú pochôdzne a slúžia ako terasy, najvyššia strecha je nepochôdzna. Výkresová dokumentácia detailne zobrazuje stavebné zámery a riešenia. Cieľom práce je konečný projekt na realizáciu stavby bytového domu.
Key words:výkresová dokumentácia, bytový dom Zobor, projekt na realizáciu stavby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited