Jul 22, 2019   5:47 a.m. Magdaléna
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Family farm – wine production
Written by (author): Ing. Tomáš Bielik
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma - výrobňa vína
Summary:Bc. Tomáš Bielik: Rodinná farma -- výrobňa vína Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Katedra konštrukcií pozemných stavieb, diplomová práca, 2015 Predmetom zadanej záverečnej práce inžinierskeho štúdia bolo vypracovanie projektovej dokumentácie budovy rodinnej farmy -- výrobne vína. Vypracovaná projektová dokumentácia je na úrovni projektu na realizáciu stavby, pričom vyhovuje súčasným normatívnym požiadavkám z hľadiska architektúry, statiky, tepelnej techniky a technických zariadení budov. Pri návrhu boli dodržané všetky platné technické normy a vyhlášky Slovenskej republiky. Pri vypracovaní práce sa vychádzalo z poznatkov získaných počas štúdia a tiež z dostupnej literatúry, technických riešení výrobcov stavebných materiálov a komponentov. Budova rodinnej farmy -- výrobne vína je situovaná v lokalite Stupava, je riešená ako 3 podlažná budova. Má 1 PP a 2 NP, pričom 1. PP slúži na zretie vína, v 1. NP sa nachádzajú výrobné priestory a v 2. NP sú umiestnené laboratóriá a zázemie zamestnancov. Diplomová práca pozostáva z textovej časti, ktorá obsahuje technickú správu, výpisy stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov, výpis stavebných úprav a tepelno-technického posúdenia, a grafickej časti, ktorá obsahuje výkresovú dokumentáciu riešenej budovy.
Key words:víno, realizačný projekt, farma

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited