Jul 17, 2019   4:43 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The family farm - for horse breeding and riding training
Written by (author): Ing. Eva Baluchová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma - chov koní a výcvik jazdenia
Summary:Predmetom riešenia diplomovej práce bol návrh rodinnej farmy pre chov koní a výcvik jazdenia a následné vypracovanie projektu pre realizáciu stavby stajne a jazdiarne s dodržaním platných technických noriem a vyhlášok. Architektonické a konštrukčné riešenie objektu vychádzalo z požiadaviek pre chov a výcvik koní, ku ktorým patria rozmerové charakteristiky, typológia riešenia priestorov, požiadavky na vnútornú klímu a osvetlenie. Stajňa a jazdiareň tvoria jeden objekt prepojený spojovacou chodbou. Stajňa je jednopodlažná stavba funkčne rozdelená na dva bloky, podľa nárokov na vnútornú klímu. V jednej časti sa nachádzajú boxy pre ustajnenie koní, priestor pre umývanie koní a príručný sklad sena a slamy. V druhej časti sa nachádza karanténny a pôrodný box, izba pre veterinára s hygienou, technická miestnosť, sklad krmiva, sklad náradia a sklad sediel a postrojov. Jazdiareň je jednopodlažná stavba halového typu, ktorá slúži na výcvik jazdenia aj za nepriaznivého počasia. Priestor haly je otvorený a plošne rozdelený na časť vlastnej jazdeckej plochy a priestoru hľadiska.
Key words:Rodinná farma, Stajňa, Jazdiareň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited