Jul 22, 2019   8:53 p.m. Magdaléna
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Family farm – horse breeding and hypotheraphy
Written by (author): Ing. Zuzana Pastorková
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma - chov koní a hypoterapia
Summary:PASTORKOVÁ, Zuzana, Bc.: Rodinná farma -- chov koní a hypoterapia. [Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci práce: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD. Zadaním mojej diplomovej práce bolo vypracovanie projektu v zadanom rozsahu. Ide o rodinnú farmu -- chov koní a hypoterapia. Parcela je v mierne sklonitom teréne a nachádza sa v okrajovej časti Nitry. Farma bude slúžiť na oddych a rekreáciu. Okrem jazdenia a ustajnenia koní sa tu budú nachádzať aj koníky vhodné na hypoterapiu spolu so zaškoleným personálom. V areály sa nachádza aj bezbariérové ubytovanie, ubytovanie formou chatiek, vnútorná a vonkajšia jazdiareň, detské a športové ihriská. Predmetom riešenia bola stajňa a jazdiareň. V stajni sa nachádza 12 ustajňovacích boxov plus dva karanténe. Jazdiareň je kruhového tvaru z lepených lamelových nosníkov. Stavby sú zhotovené z prírodných materiálov z miestnych zdrojov.
Key words:Kôň, stajňa, jazdiareň, hypoterapia, drevo, lepený lamelový nosník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited